باروس صنعت آیریا

تجهیزات تخصصی ابزار دقیق

سنسور ،گیج ها ، ترانسمیتر و ...

Path-134.png
Group-125.png
Group-125.png
Asset-5@4x-1.png
Group-113-1
Asset-1@4x.png
Asset-4@4x.png
Group-117.png
Asset-3@4x.png
تجهیزات مهندسی

انواع ابزار دقیق

خرید خوب را از دست نده!
collection
خرید تضمینی

همراه با کاتالوگ و پشتیبانی آنلاین تمام محصولات

_________

ترانسمیترها

_________

کنترلرها

ترانسمیتر

Group-7734-min

تجهیزات

دما

____

سنسور

baros
ذشقخسس

____

ترانسمیتر

1234

____

پمپ

unnamed

____

باروس صنعت آیریا

مرجع تخصصی ابزار دقیق و تجهیزات مهندسی