نمایش1–12 از 29 محصول

Placeholder

ترموکوپل

baros

سنسور دما NTC

حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 12 با فاصله 4 میلی متر NPN/NC هانیانگ مدل UP12RD-4NC

248,000 تومان 260,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 8 با فاصله 2 میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-2PA

248,000 تومان 260,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 12 با فاصله 4 میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP12RD-4NA

325,000 تومان 340,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 30 با فاصله 15 میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15PA

393,000 تومان 413,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8PA

413,000 تومان 433,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 8 با فاصله 2 میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-2NA

435,000 تومان 457,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 30 با فاصله 15 میلی متر – AC/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AC

435,000 تومان 457,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی قطر 12 با فاصله 4 میلی متر – AC/NC هانیانگ مدل HANYOUNG UP12RD-4AC

435,000 تومان 457,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AA

512,000 تومان 538,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور القایی هانیانگ مدل HANYOUNG UP18RLD-8AA

512,000 تومان 538,000 تومان