نمایش13–24 از 29 محصول

حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۴۸ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T24N

12,510,000 تومان 13,135,000 تومان
حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۷۲ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T36N

18,070,000 تومان 18,975,000 تومان
حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۹۶ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T48N

23,630,000 تومان 24,810,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر – 12~240 ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FC

512,000 تومان 538,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر – 12~240 ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FA

705,000 تومان 740,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور خازنی قطر 18 با فاصله 8 میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8PA

413,000 تومان 433,000 تومان
حراج! 3546465 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

سنسور خازنی قطر 30 با فاصله 15 میلی متر – 12~240 ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FC

705,000 تومان 740,000 تومان
baros

سنسور دما NTC

حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

842,000 تومان 880,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

842,000 تومان 880,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۳۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

842,000 تومان 880,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۵ متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

895,000 تومان 940,000 تومان